sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Petr Arenberger, PhD.
Petr Arenberger Česko
  • Prednosta Dermatovenerologickej kliniky 3. lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe

prof. MUDr. Petr Arenberger, PhD.

  • Je predsedom a čestným členom Českej dermatovenerologickej spoločnosti
  • V klinickom výskume sa zúčastňuje mnohých randomizovaných, dvojito zaslepených, medzinárodných a multicentrických štúdií fázy II a III testujúcich účinnosť a bezpečnosť nových liekov alebo liečebných metód pri psoriáze, atopickom ekzéme, akné, herpes zoster, malígneho melanómu a vredu predkolenia.
  • Je predsedom UEMS European Board of Dermatology and venereology, členom predstavenstva v českých i medzinárodných organizáciách, vrátane European Academy of Dermatology and venereology, European Dermatology Forum, čestným členom Nemeckej a Rakúskej dermatologickej spoločnosti a Americkej spoločnosti klinickej dermatológie
  • Je autorom viac ako 300 odborných publikácií v domácich a zahraničných časopisoch.

Súvisiace vysielania