sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Csaba Bödör
Csaba Bödör Maďarsko
  • 1. katedra patológie a experimentálneho výskumu rakoviny, Semmelweisova univerzita, Budapešť, Maďarsko

MUDr. Csaba Bödör

Csaba  Bödör získal titul PhD. z molekulárnej onkológie na Semmelweisovej univerzite v roku 2008. Zaujíma sa o molekulárnu patogenézu hematologických malignít. Strávil tri roky na inštitúte pre rakovinu Barts Cancer Institute (Londýn, UK) na postdoktorandskej výskumnej stáži od Európskej hematologickej asociácie (EHA). Po návrate do Maďarska vyvinul výskumný program pre genómové a epigenetické pozadie lymfómov B-buniek a familiárnych myeloidných malignít. V súčasnosti vedie jednotku molekulárnej diagnostiky a skupinu pre výskum molekulárnej onkohematológie pri katedre patológie a experimentálneho výskumu rakoviny na Semmelweisovej univerzite.

Súvisiace vysielania