sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
Dagmar Breznoščáková Slovensko
  • 1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
  • Odborný asistent

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

  • Psychiater, vysokoškolský učiteľ, psychoterapeut, znalec
  • Viceprezident Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • Predseda Psychofarmakologickej sekcie PsS SLS
  • Člen CPT Rady Európy v Štrasburgu za SR
  • Expert MZ SR pre mentálne zdravie pre Európsku komisiu
  • Venuje sa najmä afektívnym poruchám, BAP, komorbiditám a konziliárnej psychiatrii, prax vykonáva v ambulancii aj na lôžku

Súvisiace vysielania