sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Otakar Čapoun
Otakar Čapoun Česko
 • Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Otakar Čapoun

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

 • 2005 promoval na 1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity, Praha
 • 2005 absolvoval zahraničnú stáž - Universität Rostock, Nemecko, program Socrates-Erasmus
 • 2005 do súčasnosti – lekár Urologickej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe
 • od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na 1. LF UK v Prahe a podieľa sa na výučbe študentov všeobecného lekárstva v šiestom ročníku, prednáša v rámci postgraduálnych kurzov IPVZ
 • 2012 získal špecializáciu pre výkon povolania lekára v odbore urológia (atestácia), 2012 zložil písomný a ústny test EBU (European Board of Urology), Brusel (titul FEBU)
 • je členom Českej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Európskej endourologickej spoločnosti
 • aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti, prevažne v oblasti onkourológie, najviac o karcinóme prostaty
 • od roku 2008 je riešiteľom alebo spoluriešiteľom desiatich klinických štúdií pre karcinóm prostaty
 • od roku 2011 je spoluriešiteľom grantových projektov „Nové nádorové biomarkery u vybraných onkologických onemocnění“,  „Detekce cirkulujících nádorových buněk u karcinomu prostaty“ a „Využití mikro RNA, mRNA a volné DNA v diagnostice karcinomu močového měchýře“
 • aktívne sa zúčastňuje na odborných a vzdelávacích  podujatiach
 • od roku 2014 je členom panelu EAU Guidelines pre neinvazívny karcinóm močového mechúra

Súvisiace vysielania