sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. Christoph Correll
Christoph Correll Spojené štáty
  • The Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, New York, USA

prof. Christoph Correll

Christoph Correll je profesorom psychiatrie na The Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, New York, USA, ako aj prednostom Kliniky detskej a dorastovej psychiatrie na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne v Nemecku. Štúdium medicíny absolvoval na Free University v Berlíne v Nemecku a Dundee University Medical School v Škótsku. Výskum a klinická práca profesora Corrella sa zameriava na diagnostiku a liečbu dospelých a mládeže so závažným duševným ochorením, vrátane prodrómov , obdobia prvej epizódy, opakovaných epizód a refraktérnych foriem. Ďalej sa zameriava na psychofarmakológiu, komparatívnu účinnosť a hodnotenie rizík a prínosov psychotropných liekov. Profesor Correll je autorom alebo spoluautorom viac ako 500 odborných článkov v časopisoch, vo februári 2019 jeho H-index v Web of Science bol 69 (Google Scholar: 88). Je recenzentom pre viac ako 70 odborných časopisov, členom redakčnej rady 12 vedeckých časopisov a členom niekoľkých grantových komisií. Za svoju prácu získal viac ako 40 národných a medzinárodných výskumných ocenení a štipendií. Od roku 2014 bol každoročne uvedený spoločnosťou Thomson Reuters ako jeden z „najvplyvnejších mysliteľov sveta“ a je zaradený medzi „top 1 % citovaných vedcov v oblasti psychiatrie“ (https://hcr.clarivate.com).

Ďalej, je držiteľom nasledovných "Expertscape rankings":

1. Klasifikovaný ako číslo 1 medzi svetových odborníkov na tému psychotropné liečivá, z 124,105 zaradených vedcov (03/2019)(http://expertscape.com/ex/psychotropic+drugs)

2. Klasifikovaný ako číslo 1 medzi svetových odborníkov na tému schizofrénia, z 67,674 zaradených vedcov (03/2019) (http://expertscape.com/ex/schizophrenia)

3. Klasifikovaný ako číslo 1 medzi svetových odborníkov na tému antipsychotiká, z 53,178 zaradených vedcov (03/2019) (http://expertscape.com/ex/antipsychotics)

 

Súvisiace vysielania