sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Dávid Dankó, PhD.
Dávid Dankó Maďarsko
  • Výkonný riaditeľ, Ideas & Solutions (I&S)

Dávid Dankó, PhD.

Dávid Dankó je spoločník nezávislej výskumnej a konzultačnej firmy Ideas & Solutions (I&S), ktorá poskytuje farmaceutickým spoločnostiam a spoločnostiam vyrábajúcim zdravotnícke pomôcky poradenské služby v oblasti zdravotníctva a prístupu na trh, pričom sa zameriava na rozvíjajúce a strednopríjmové trhy. Taktiež pôsobí ako hlavný výskumný pracovník na Korvínovej univerzite v Budapešti v Maďarsku, kde učí farmaceutickú politiku a financovanie.

Dávid má 14-ročné skúsenosti s manažmentom v oblasti zdravotnej starostlivosti a financovaním liekov a zdravotníckych pomôcok. Do roku 2010 bol členom výkonného tímu pre liekovú reformu v Maďarsku ako zástupca riaditeľa pre úhrady národnej zdravotnej poisťovne. Pravidelne prednáša na konferenciách a seminároch o liekovej politike a politike zdravotníckych pomôcok, školí nadnárodné spoločnosti a úrady v oblasti komunikácie a  jednania s platcami.

Zameranie:

  • pragmatické posudzovanie hodnoty a systémov HTA pre strednopríjmové trhy,
  • spracovanie a transparentnosť údajov v rámci procesov farmaceutických rozhodovaní,
  • prepojenie dohôd o riadenom vstupe s posudzovaním hodnoty liečiv,
  • rokovania a komunikácia s platcami a inými vládnymi zúčastnenými stranami,
  • stratégie alternatívneho financovania pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami.

Dávid učí v rámci programu EMAUD (European Market Access University Diploma), na Univerzite Semmelweis v Budapešti, Debrecínskej univerzite, Univerzite Eötvösa Loránda a na Viedenskej škole klinického výskumu. Vyštudoval ekonómiu na Korvínovej univerzite v Budapešti a v roku 2012 získal akademický titul PhD. obhajobou práce o manažmente zdrojov vo farmaceutickom výskume a vývoji.

Dávid robí nezávislé hodnotenia (tzv. peer-review) a je členom redakčnej rady troch časopisov zaoberajúcich sa zdravotníckou ekonomikou a prístupom na trh. Okrem toho je spoluvydavateľom univerzitnej učebnice pod názvom „Úhrady liečiv“/Pharmaceutical Reimbursement“ a spoluautor publikácie „Farmakoekonomika a výsledky, pokyny pre Indiu“.

Súvisiace vysielania