sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Michael Doubek, PhD.
Michael Doubek Česko
  • Interná hematologická a onkologická klinika Fakultnej nemocnice v Brne

prof. MUDr. Michael Doubek, PhD.

MUDr. Michael Doubek, PhD. je profesorom na Internej hematologickej a onkologickej klinike Fakultnej nemocnice v Brne. Lekárske štúdiá absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1996. Tu tiež v roku 2003 získal titul PhD. Od roku 2011 je profesorom onkológie. Získal tiež certifikáty z hematológie, transfúznej medicíny, internej medicíny a lekárskej genetiky. Prof. Doubek sa aktívne zaujíma a pracuje v odbore akútnej a chronickej leukémie, aplastickej anémie, myeloproliferačných porúch, imunitnej trombocytopénie, prietokovej cytometrie v hematológii (minimálna zvyšková choroba pri hematologických malignitách a akútnych leukémiách), NGS a imunofenotypizácie v hematoonkológii. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 200 publikácií, z ktorých vyše 100 vyšlo v časopisoch s impaktným faktorom. Ďalej je autorom alebo spoluautorom 7 monografií (3 vyšli v zahraničí) a viac ako 50 kapitol v učebniciach medicíny. Je hlavným výzkumníkom alebo spoluriešiteľom v niekoľkých grantoch, autorom či koordinátorom niekoľkých klinických štúdií a zúčastňuje sa viac ako 30 klinických štúdií fáz I až III. Je členom medzinárodných skupín GMALL, EHA, EBMT, EWALL a národnej výskumnej skupiny CELL. Od roku 2018 vedie Českú odbornú skupinu pre CLL.

Súvisiace vysielania