sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. Robin Foà
Robin Foà Taliansko
  • Oddelenie bunkových biotechnológií a hematológie, Policlinico Umberto I, Univerzita Sapienza (Rím, Taliansko)

prof. Robin Foà

Robin Foà je profesorom hematológie a vedúcim Oddelenia hematológie na Univerzite Sapienza v Ríme. Medicínu vyštudoval v Turíne v Taliansku a špecializuje sa na pediatriu a hematológiu. V rokoch 1976 až 1979 pôsobil na Oddelení leukémie Medical Research Council, Royal Postgraduate Medical School a v londýnskej nemocnici Hammersmith. V rokoch 1991 – 1992 strávil študijnú stáž v centre pre výskum rakoviny Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku. Jeho hlavným záujmom sú biologické charakteristiky akútnych a chronických lymfoproliferatívnych ochorení, úloha molekulárnej biológie v diagnostike a monitorovaní hematologických malignít, úloha cytokínov pri lymfoidných malignitách, genetické profilovanie, analýza mikropolí sekvenovanice novej generácie (NGS) pri akútnych a chronických leukémiách, ale aj navrhovanie inovatívnych liečebných stratégií pre hematologické neoplazmy. Počas svojej kariéry profesor Foà získal podporu z mnohých národných aj medzinárodných zdrojov. Je členom Európskej siete pre leukémiu (European Leukemia Network) a  odborným garantom národných i medzinárodných agentúr pre financovanie výskumu. Bol predsedom vedeckej komisie 4. kongresu Európskej hematologickej spoločnosti (EHA) v Barcelone v roku 1999 a do decembra 2005 členom Vzdelávacej komisie EHA. V rokoch 2009 – 11 bol prezidentom EHA. V súčasnosti je predsedom Vzdelávacej komisie a Oddelenia pre informačnú činnosť EHA. Do decembra 2010 bol tiež členom talianskej Národnej komisie pre lekársky výskum pri Ministerstve zdravotníctva. Je predsedom Pracovnej skupiny pre chronické lymfoproliferatívne ochorenia GIMEMA a členom predstavenstva Pracovnej skupiny pre akútnu leukémiu. Profesor Foà je autorom, spoluautorom alebo editorom viac ako 550 článkov, recenzií a kníh. Bol spolueditorom publikácie Leukemia and Lymphoma a odborným redaktorom časopisov British Journal of Hematology a The Hematology Journal. Bol tiež šéfredaktorom časopisov The Hematology Journal (do decembra 2004) a Haematologica – The Hematology Journal (od januára 2005 do februára 2008).

Súvisiace vysielania