sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
Spyridon Gkalpakiotis Česko
  • Primár a odborný asistent Dermatovenerologickej kliniky 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA

  • Vo svojej práci sa zameriava na biologickú liečbu psoriázy.
  • Je členom Českej dermatologickej spoločnosti a predsedom sekcie mladých dermatovenerológov, člen American Academy of Dermatology a European Academy of Dermatovenereology.
  • Je autorom mnohých odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch.

Súvisiace vysielania