sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA
Milan Hora Česko
 • prednosta Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice Plzeň

Prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA

  • Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Plzni, zložil atestácie z urológie I. a II. stupňa, získal tituly PhD. a MBA a v roku 2011 bol vymenovaný za profesora urológie.

  • Od roku 2002 pôsobí ako prednosta Urologickej kliniky LF UK a FN Plzeň.

  • Počas svojej odbornej praxe absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Cardiff, Wales, UK; Mainz, Nemecko; IMM, Paríž, Francúzsko; CCF, Cleveland, Ohio, USA; AKH, Viedeň, Rakúsko).

  • Veľmi aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti v odbore urológia, a to nielen v Českej republike, ale významne aj v zahraničí. Okrem iného je šéfredaktorom časopisu Česká urológia (oficiálny časopis Českej urologickej spoločnosti) a členom editorial board World Journal of Urology.

  • V súčasnosti je podpredsedom Českej urologickej spoločnosti, predsedom Akreditačnej komisie pre onkourológiu pri MZ ČR, členom vedeckej rady LF UK Plzeň, členom Etickej komisie LF UK a FN Plzeň, členom EAU (European Association of Urology) Working Group on Kidney Cancer, členom European Board of Urology (Certification Committee).
 

Súvisiace vysielania