sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Biro Krisztina, PhD.
Biro Krisztina Maďarsko
  • National Institute of Oncology

MUDr. Biro Krisztina, PhD.

Dr. Krisztina Biro je absolventka Semmelweisovej lekárskej univerzity v Budapešti z roku 1986. Od roku 1987 pracuje v Národnom onkologickom ústave v Maďarsku. Špecializovala sa v odboroch interná medicína (1994), klinická onkológia (1999) a klinická farmakológia (1999). V rokoch 1995/1996 pôsobila jeden rok na Katedre onkológie univerzity Yale. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu na tému „Detekcia ototoxického účinku pri rakovine semenníkov metódou otoakustickej emisie“ a získala titul PhD. Jej práce na túto tému boli publikované v rade vnútroštátnych a medzinárodných časopisov a prezentované na medzinárodných konferenciách. Dr. Biro sa podieľala na niekoľkých klinických skúšaniach (fázy I – IV) na Oddelení urológie a klinickej farmakológie Národného onkologického ústavu. Aktívne sa venuje problematike urogenitálnych karcinómov a paliatívnej starostlivosti a vyučuje onkológiu na Semmelweisovej univerzite. Dr. Biro je členkou niekoľkých odborných spoločností. Je vydatá a má tri deti.

Súvisiace vysielania