sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. Stefan Leucht
Stefan Leucht Nemecko
  • Technická Univerzita München, Mníchov, Nemecko

prof. Stefan Leucht

Profesor Leucht je zástupcom riaditeľa Oddelenia psychiatrie a psychoterapie na Technische Universität München v Mníchove v Nemecku, kde pôsobí od roku 1994 a kde vedie sekciu EBM v oblasti psychiatrie. V rokoch 2002/2003 pracoval ako výskumný pracovník v nemocnici Zucker Hillside Hospital v New Yorku. Strávil rok na Psychiatrickom oddelení na Oxfordskej univerzite a bol hosťujúcim profesorom v Psychiatrickom ústave na King's College v Londýne v rokoch 2013/2014. Je členom redakčných tímov viacerých psychiatrických časopisov, vrátane Cochrane Schizophrenia Group, Lancet Psychiatry, Schizophrenia Research, Schizophrenia Bulletin, Acta Psychiatrica Scandinavica, International Clinical Psychopharmacology a European Neuropsychopharmacology. Spoločnosť Thompson Reuters zaradila Dr. Leuchta na svoj zoznam „Najvplyvnejší myslitelia sveta“ a Dr. Leucht je zaradený medzi top 1 % citácií pre oblasť psychiatrie a ako „Významne citovaný výskumník v roku 2016“. Vedie skupinu pre vypracúvanie pokynov pre liečbu schizofrénie na College of International Neuropsychopharmacology (CINP) a zastáva pozíciu čestného profesora psychofarmakológie založenej na dôkazoch na Aarhuskej univerzite v Dánsku. V roku 2010 mu bola udelená cena Davida Sacketta, o ktorej rozhoduje Nemecká sieť medicíny založená na dôkazoch, v roku 2004 dostal ocenenie American Psychiatric Association Young Minds in Psychiatry a v roku 2012 mu bolo udelené ocenenie Roberta Kerwina z Royal College of Psychiatry. Zastrešujúcou témou výskumu Dr. Leuchta je medicína založená na dôkazoch v oblasti psychiatrie so zameraním na metaanalýzy, klinické štúdie a zlepšenie metodiky štúdií v tejto oblasti. Má tiež výskumný záujem o farmakogenetiku, stratégie na zlepšenie dodržiavania predpisov a o oblasť rozhodovania v medicíne.

Súvisiace vysielania