sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Ewa Małecka-Panas, PhD.
Ewa Małecka-Panas Poľsko
  • Vedúca katedry ochorení tráviaceho traktu na Lekárskej fakulte v Lodži v Poľsku

prof. MUDr. Ewa Małecka-Panas, PhD.

  • Ewa Małecka-Panas získala doktorát na Klinike chorôb tráviaceho traktu a metabolických porúch Fakultnej nemocnice  v Lodži (Poľsko) v roku 1988 a habilitačnú prácu obhájila v roku 1997.
  • Jej výskumné projekty sa zameriavajú na rakovinu pankreasu, biomarkery, rizikové faktory, včasné odhalenie pankreatogénneho diabetu, poruchy endokrinnej funkcie pankreasu a metabolické zmeny chronickej pankreatitídy a rakoviny pankreasu.
  • Od roku 2001 je vedúcou katedry ochorení tráviaceho traktu na Lekárskej fakulte v Lodži (Poľsku) a v roku 2002 získala titul profesorka.
  • Je autorkou mnohých učebníc a kapitol učebníc a viac ako 260 odborných článkov.
  • Bola predsedkyňou European Pancreatic club  v rokoch 2007-2008.
  • Je členkou redakčnej rady  časopisov Gastroenterology & Hepatology Review, "Gastroenterologia Praktyczna", "Gastroenterologia Polska" a viceprezidentkou časopisu "Gastroenterology Review".
  • Je tiež členkou riadiaceho výboru   COST Action BM1204: "Integrovaná európska platforma pre výskum rakoviny pankreasu" a predsedníčkou Výboru pre akreditáciu poľských centier pre gastroenterologický tréning, ktorý prispieva k Pandora (PANCreatic Disease Research) a GRAP" študijných skupín.

Súvisiace vysielania