sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Martin Mistrík Slovensko
  • Primár Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., je primárom oddelenia hematológie a transfuziológie na Hematologickej a transfuziologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Slovensko Od roku 2007 je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre hematológiu a od roku 2012 aj pre transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých článkov publikovaných v recenzovaných časopisoch, hlavne v oblasti ASCT. V niekoľkých časopisoch je tiež recenzentom. Je členom EBMT, LG-EORTC, EHA a ASH.

Súvisiace vysielania