sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. Mohamad Mohty, PhD.
Mohamad Mohty Francúzsko
  • Oddelenie hematológie a bunkovej terapie Saint-Antoine Hospital; Sorbonne University, Paríž

prof. Mohamad Mohty, PhD.

Mohamad Mohty je riadnym profesorom hematológie a vedúcim oddelenia hematológie a bunkovej terapie v Nemocnici Saint-Antoine a na sorbonskej univerzite (Paríž, Francúzsko). Profesor Mohty vyštudoval medicínu na University of Montpellier, vo Francúzsku a titul PhD. má z University of Marseille, Francúzsko. Ako postdoktorant pracoval tiež na hematologickom oddelení Imperial College, Hammersmith Hospital, Londýn, UK.

Profesor Mohty je aj vedúcim translačného výskumného tímu (INSERM tím N°7) vo Výskumnom centre Saint-Antoine v Paríži a jeho výskum sa sústreďuje na patofyziológiu a imunobiológiu normálnych a patologických antigén prezentujúcich buniek, konkrétne dopad nových imunomodulátorov ako sú inhibítory proteazómu, IMiDs a hypometylujúce činidlá. V klinických podmienkach sa sústreďuje najmä na vývoj režimov so zníženou toxicitou, imunoterapiu a rôzne aspekty terapie akútnej leukémie a mnohopočetného myelómu. Profesor Mohty je v súčasnosti prezidentom Európskej skupiny pre transplantáciu krvi a kostnej drene (EBMT). Je členom predstavenstva EBMT a „Intergroupe Francophone du Myelome“ (IFM). Je členom Americkej hematologickej spoločnosti, Americkej spoločnosti klinickej onkológie, Americkej spoločnosti pre krv a transplantáciu kostnej drene, Európskej hematologickej asociácie a EBMT.

Profesor Mohty publikoval viac ako 500 sledovaných článkov v oblasti transplantácie kmeňových buniek, leukémie a myelómu, v rôznych hematologických a imunologických časopisoch. Prednášal vo viac ako 70 krajinách. Je tiež šéfredaktorom časopisu Bone Marrow Transplantation, redaktorom časopisov Leukemia, European Journal of Haematology a Blood Cancer Journal, členom redakčnej rady časopisu Haematologica a pravidelným recenzentom v rôznych časopisoch zameraných na imunológiu, hematológiu a karcinómy, ako sú Blood, J Clin Oncol, The Lancet a Nature Reviews.

Súvisiace vysielania