sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Laurenţia Nicoleta Galeş, PhD.
Laurenţia Nicoleta Galeş Rumunsko
  • Prof. Al. I. Trestioreanu” Oncology Institute in Bucharest
  • Associate Proffesor at the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in Bucharest

MUDr. Laurenţia Nicoleta Galeş, PhD.

Dr. Laurenţia Nicoleta Galeş je vedúca lekárka Onkologického ústavu profesora Al. I. Trestioreanu v Bukurešti i špecialistka v odbore rádioterapia. Pôsobí tiež ako docentka na Univerzite medicíny a farmácie Carola Davilu v Bukurešti.

Je spoluautorkou siedmich odborných kníh a viacerých odborných článkov, posterov a publikácií prezentovaných na domácich aj medzinárodných odborných podujatiach.

Dr. Galeş sa podieľala na siedmich klinických štúdiách ako hlavná skúšajúca. V ďalších 32 klinických štúdiách pracovala ako skúšajúca lekárka. Ako členka výskumného tímu / projektová manažérka sa podieľala na 12 projektoch.

Súvisiace vysielania