sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Jana Obertová, PhD.
Jana Obertová Slovensko
  • II. Onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Vyštudovala Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1988-1994. Od roku 1995 pracuje na Klinike klinickej onkológie Národného Onkologického Ústavu v Bratislave. V roku 1998 absolvovala atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2001 atestáciu v odbore klinická onkológia. Od roku 2008 pôsobí aj ako odborný asistent na II. Onkologickej klinike LFUK a podiela sa na výučbe študentov všeobecného lekárstva. Postdoktorandské štúdium absolvovala na LFUK v rokoch 2009- 2013. Titul Ph.D. získala za prácu na tému liečby renálneho karcinómu. Je členom Slovenskej onkologickej a internistickej spoločnosti. Aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti prevažne na tému genitourinárnych nádorov.

Súvisiace vysielania