sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
doc. MUDr Tomislav Omrčen, PhD.
Tomislav Omrčen Chorvátsko
  • Oddelenie onkológie a rádioterapie, Univerzitná nemocnica Split

doc. MUDr Tomislav Omrčen, PhD.

Tomislav Omrčen vyštudoval medicínu na Univerzite v Záhrebe v roku 1994. Atestáciu získal v roku 2004 z onkológie a rádioterapie. Svoju dizertačnú prácu s fokusom na metastatický kolorektálny karcinóm obhájil v roku 2011. Od roku 2004 pracuje ako klinický onkológ na Oddelení onkológie a rádioterapie Univerzitnej nemocnice v Splite. Od roku 2005 sa podiela na výučbe študentov medicíny na Oddelení klinickej onkológie Univerzity v Splite. Je pravidelným aktívnym účastníkom na národných a medzinárodných konferenciách a tiež publikuje v národných a medzinárodných odborných žurnáloch. Je členom Chorvátskej onkologickej spoločnosti a tiež Americkej onkologickej spoločnosti. Hlavným predmetom jeho záujmu sú uro-onkológia, gastrointestinálna onkológia a nádory centrálnej nervovej sústavy.

Súvisiace vysielania