sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. Heather Payne
Heather Payne Spojené kráľovstvo
  • University College, Londýn

prof. Heather Payne

Heather Payneová je konzultantkou klinickej onkológie v  University College Hospital v Londýne. Ďalšie vzdelávanie absolvovala v  St. Mary’ Hospital  v Londýne a po ukončení kvalifikácie pracovala v oblasti všeobecnej medicíny v Londýne i na Haiti, kde sa konvenčná medicína prelína s praktikami Woodoo. Profesorka Payneová sa vrátila do Londýna, aby sa špecializovala v klinickej onkológii a v tom čase sa začala zaujímať o urologickú onkológiu. Aktuálne vykonáva klinickú prax vo fakultnej nemocnici, kde spolupracuje s multidisciplinárnym tímom. Aktívne sa venuje klinickému výskumu v týchto oblastiach liečby a bola priekopníčkou programu vysokodávkovej brachyterapie na liečbu rakoviny prostaty. V súčasnosti sa zaujíma o výskum hormonálnej terapie, senzitizácie hormónov a rádioterapie, prediktívnych indexov črevnej toxicity pri rádioterapii, chemoterapii, kvality života u pacientov s rakovinou prostaty. Profesorka Payneová je hlavným investigátorom vo viacerých medzinárodných multicentrických i miestnych štúdiách. Je riaditeľkou Výskumného centra pre prevencciu rakoviny prostaty, predsedníčkou Britskej skupiny pre uro-onkológiu, a členkou Prostate Cancer Research a Poradnej skupiny pre rakovinu prostaty vo Veľkej Británii.

Súvisiace vysielania