sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
Ján Pečeňák Slovensko
  • Psychiatrická klinika LF a UN Bratislava
  • Prednosta kliniky

prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.

  • Atestoval v odboroch pediatria, pedopsychiatria a psychiatria
  • Vedecké zameranie na schizofréniu a afektívne poruchy, psychofarmakológiu, psychiatrickú epidemiológiu
  • Autor odborných a vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch, monografie o psychofarmakológii a viacerých učebných textov

Súvisiace vysielania