sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Janssen: Vlatka Radic
Vlatka Radic Chorvátsko
  • Líder pre pacientsku advokáciu a spoluprácu s pacientskymi organizáciami
  • Janssen, Stredná a Východná Európa

Janssen: Vlatka Radic

Vlatka je lekárka, ktorá prišla do Janssenu po krátkej kariére praktického lekára. Odvtedy zastávala mnoho vedúcich pozícií v oblasti predaja, marketingu a ľudských zdrojov. Vo svojej súčasnej roli vedie úsilie spoločnosti Janssen pri budovaní konštruktívnych vzťahov s kľúčovými organizáciami obhajujúcimi práva a záujmy pacientov v regióne. Jej úlohou je vytvoriť zmysluplné partnerstvá založené na dôvere, dôveryhodnosti a transparentnosti.

Súvisiace vysielania