sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Martin Romančík, PhD.
Martin Romančík Slovensko
  • Urologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica v Bratislave

MUDr. Martin Romančík, PhD.

Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Slovensko

MUDr. Martin Romančík je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2000. Po skončení štúdia absolvoval povinnú vojenskú službu. Od roku 2002 pracuje v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, v súčasnosti ako urológ. V r. 2006 získal atestáciu v odbore urológia a intervenčná ultrasonografia. Medzi jeho hlavné oblasti záujmu patrí funkčná urológia a onkologická urológia. V r. 2008 obhájil dizertačnú prácu s názvom „Vplyv VLPP na výsledky implantácie TOT“ a získal titul PhD. V r. 2009 získal atestáciu z onkologickej urológie. V r. 2014 absolvoval trojmesačnú klinickú stáž v Bristol Urological Institute v Bristole vo Veľkej Británii.

MUDr. Martin Romančík je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 odborných publikácií, posterov a prednášok z oblasti funkčnej urológie a onkologickej urológie. Opakovane získal cenu Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v urologickej literatúre a získal cenu Českej urologickej spoločnosti a Európskej urologickej asociácie za najlepšiu posterovú prezentáciu. Je členom SUS, EAU a ICS.

Súvisiace vysielania