sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Matevž Škerget, PhD.
Matevž Škerget Slovinsko
  • Oddelenie klinickej hematológie, Univerzitné medicínske centrum Ľubľana

MUDr. Matevž Škerget, PhD.

Po absolvovaní lekárskej fakulty v roku 2006 sa začal špecializovať na internú medicínu na oddelení klinickej hematológie pri Univerzitnom medicínskom centre Ľubľana. Špecializáciu dokončil v roku 2013 a v roku 2016 získal titul PhD. na Lekárskej fakulte Ľubľanskej univerzity. Pracoval ako hlavný výskumný pracovník alebo spolupracovník v niekoľkých medzinárodných a národných klinických štúdiách skúmajúcich liečbu chronickej lymfocytovej leukémie, liečbu mnohopočetného myelómu, liečbu anémie u onkologických pacientov. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých príspevkov na medzinárodných alebo národných kongresoch, rovnako ako aj odborných a populárno-vedeckých článkov v odbore hematológia publikovaných vo významných slovinských a medzinárodných časopisoch.

Súvisiace vysielania