sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Andrea Szegedi, PhD.
Andrea Szegedi Maďarsko
  • Vedúci divízie dermatologickej alergológie dermatologického oddelenia Lekárskej fakulty Univerzity v Debrecíne

prof. MUDr. Andrea Szegedi, PhD.

Profesorka Szegedi sa špecializovala v odbore dermatológie a v odbore klinickej imunológie a alergológie. V rámci vedeckého štipendia pôsobila 18 mesiacov v New Yorku, na Mount Sinai School of Medicine, a absolvovala tiež krátke pobyty na dermatologických klinikách v Škótsku, Švajčiarsku a USA. V roku 1996 získala titul PhD. a v roku 2009 obhájila dizertačnú prácu na pôde Maďarskej akadémie vied. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä imunitne sprostredkovaným ochoreniam kože a kožnému imunitnému systému. Napísala 142 článkov „in extenso“ (57 v angličtine), jej kumulatívny impakt faktor je 155 a má 1213 citácií. Je autorkou niekoľkých kapitol v rôzných maďarských aj medzinárodných učebniciach a dvoch príručiek o dermatologickej alergológii a psoriáze. Bola generálnou tajomníčkou a teraz je prezidentkou Maďarskej dermatologickej spoločnosti. Je tiež členkou Európskej akadémie dermatológie a venerológie a Európskej spoločnosti pre dermatologický výskum. V roku 2015 jej táto spoločnosť udelila ocenenie Academic Leader Award. Bola vedúcou štyroch dizertačných prác a v súčasnosti pracuje v jej  vedecko-výskumnom tíme 6 doktorandov a 2 postdoktorandi.

Súvisiace vysielania