sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
prof. MUDr. Agata Szulc, PhD.
Agata Szulc Poľsko
  • Katedra psychiatrie, Lekárska fakulta Univerzity v Bialystoku

prof. MUDr. Agata Szulc, PhD.

Profesorka Agata Szulc, MD, Ph.D., je vedúcou katedry psychiatrie na Lekárskej fakulte Univerzity vo Varšave, poverenou vedúcou Katedry psychiatrie na Lekárskej fakulte Univerzity v Bialystoku a lekárkou so špecializáciou v odbore psychiatria. Vo svojej práci sa zameriava na diagnostiku a liečbu duševných porúch, vrátane schizofrénie, depresie, bipolárnej poruchy a úzkostných porúch. Venuje sa výskumu mozgových funkcií pri duševných poruchách prostredníctvom najmodernejších zobrazovacích metód v neurológii.

Súvisiace vysielania