sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. Tamás  Masszi
Tamás Masszi Maďarsko
  • 3. interná klinika, Semmelweisova univerzita, Budapešť, Maďarsko

Prof. Tamás Masszi

Tamás Masszi je od roku 2012 prodekanom lekárskej fakulty na Semmelweisovej univerzite, kde je tiež vedúcim 3. internej kliniky. Profesor Masszi absolvoval  Lekársku fakultu  Semmelweisovej univerzity v roku 1983. V roku 1992 získal stáž v Paríži, kde pod vedením Eliane Gluckman absolvoval klinickú prax na oddelení transplantácie kostnej drene v nemocnici Hôpital St Louis. V roku 1993 sa stal hematologickým konzultantom na oddelení hematológie a transplantácie kostnej drene v nemocnici sv. László v Budapešti, kde bol v roku 1997 menovaný vedúcim jednotky transplantácie kostnej drene. Profesor Masszi pôsobil v období od roku 2007-2016 ako primár oddelenia hematológie a transplantácie kmeňových buniek v nemocniciach sv. Istvána a sv. Lászlóa. Profesor Masszi je členom niekoľkých vedeckých spoločností a v rokoch 2007 až 2011 bol prezidentom Maďarskej spoločnosti pre hematológiu a transfúziu krvi. V rokoch 2003 až 2012 bol tiež predsedom odbornej komisie pri Európskej skupine pre transplantáciu krvi a kostnej drene. Od roku 2003 je predsedom Národnej rady pre transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Súvisiace vysielania