sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. Tamás Tényi, PhD.
Tamás Tényi Maďarsko
  • Klinika Psychiatrie a Psychoterapie, Univerzita v Pécsi, Maďarsko

Prof. Tamás Tényi, PhD.

Pracoval vo všetkých oblastiach klinickej psychiatrie, špecializovaný na liečbu psychóz. Odpublikoval 6 kníh, 50 knižných kapitol a viac než 200 článkov v anglickom a maďarskom jazyku. Má skúsenosti s graduálnou a postgraduálnou výučbou v oblasti psychiatrie, psychoterapie, neurovývinových psychiatrických porúch, vývinovej psychopatológie, pracovnej terapie a vzťahov psychiatrie a filozofie. Jeho oblasť vedeckého zamerania je etiológia a liečba psychóz, zriedkavých psychiatrických syndrómov, vývinovej psychopatológie, psychofarmakológie. Aktuálne zamestnanie: Profesor psychiatrie, Prednosta Kliniky Psychiatrie a Psychoterapie, Univerzita v Pécsi, Maďarsko           

Súvisiace vysielania