sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
MUDr. Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk Poľsko
  • Department of Neurology in Jagielonian University

MUDr. Magdalena Władysiuk

Magdalena Wladysiuk je viceprezidentka spoločnosti HTA Consulting a prezidentka spoločnosti CEESTAHC. V spoločnosti HTA Consulting je zodpovedná za strategický rozvoj spoločnosti prostredníctvom vývoja výskumu a služieb, uvádzania nových produktov na trh a marketingu. Hlavným a primárnym cieľom pani Wladysiuk je poskytovať kvalitné informácie a údaje vychádzajúce z medicíny založenej na dôkazoch alebo metodike hodnotenia zdravotníckych technológií, a to nielen v Poľsku, ale aj v Európe a Ázii. Jej hlavnou úlohou je zlepšiť výsledky pacientov prostredníctvom lepších rozhodnutí v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť HTA Consulting ponúka široké spektrum služieb v oblasti plánovania, zhromažďovania, analyzovania a prezentácie klinických údajov, údajov o nákladoch a správ z hodnotenia zdravotníckych technológií verejnému a súkromnému sektoru – odborným zdravotníckym pracovníkom, platcom, nemocniciam a zamestnávateľom.

V spoločnosti CEESTAHC bola zodpovedná za zavedenie a poskytovanie rozsiahlej komunikačnej platformy pre všetky zúčastnené strany v systéme zdravotnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti CEESTAHC je zlepšiť kvalitu hodnoty systémov zdravotnej starostlivosti za použitia dôkazov.

  • V roku 2000 ukončila štúdium na lekárskej akadémii v Lubline
  • V roku 2004 ukončila štúdium ekonómie na Kozminskeho akadémii vo Varšave s titulom MBA
  • V roku 2003 založila spoločnosť CEESTAHC a pôsobila ako jej prezidentka do roku 2005 a potom znova od roku 2010
  • Členka výročného zasadnutia HTAi v rokoch 2006 – 2008
  • V roku 2013 získala titul PhD. na Lekárskej akadémii v Lubline
  • Akademická pedagogička na oddelení neurológie Jagelonskej univerzity

Súvisiace vysielania