sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. Piotr Wysocki
Piotr Wysocki Poľsko
  • Špecialista v oblasti klinickej onkológie. Vedúci katedry onkológie na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Prezident Poľskej spoločnosti klinickej onkológie.

Prof. Piotr Wysocki

Špecialista v oblasti klinickej onkológie. Vedúci katedry onkológie na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Prezident Poľskej spoločnosti klinickej onkológie. V roku 2000 absolvoval Akadémiu lekárskych vied K. Marcinkowského v Poznańi. Je autorom približne 200 vedeckých článkov a mnohých kapitol v skriptách. Odborník pri Nadácii mesta Poznań a poradca pri tvorbe politiky Nadácie pre poľskú vedu. Víťaz Ceny premiéra, Ceny ministra zdravotníctva, Ceny IDEA Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ASCO). Bol na štipendijnom pobyte v Roswell Park Cancer Institute v Buffale v USA a  Princess Margaret Hospital  pri Torontskej univerzite v Kanade. Je predsedom Komisie pre vedu a členom klinickej iniciatívy pri Poľskej spoločnosti pre klinickú onkológiu. Záujmy profesora Wysockého sa spájajú s liečbou rakoviny prsníka u mladých žien a u pacientov s poruchami metabolizmu. Sféra jeho vedeckých záujmov zahŕňa vývoj nových imunoterapeutických stratégií na liečbu rakoviny obličiek, prsníka a prostaty, neutralizáciu mechanizmu chemorezistencie so zvláštnym dôrazom na rakovinové kmeňové bunky a metabolické procesy podmieňujúce progresiu rakoviny.

Súvisiace vysielania