sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
Prof. Borbényi Zita
Borbényi Zita Maďarsko
  • 2. interná klinika a Kardiologické centrum, Univerzita v Szegede, Szeged, Maďarsko

Prof. Borbényi Zita

Absolvovala lekársku fakultu v Szegede. Po atestácii z internej medicíny a hematológie pokračovala v práci na 2. internej klinike na univerzite v Szegede. Od roku 2007 je prednostka Kliniky hematológie na Univerzite v Szegede. V rokoch 1982 až 2003 absolvovala niekoľko medzinárodných stáží v klinickej i výskumnej oblasti v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Od roku 1975 učí študentov medicíny. Prednáša tiež na postgraduálnych kurzoch pre klinických transfuziológov a klinických hematológov. Koordinuje prácu doktorandov (PhD.) a je predsedníčkou hematologického a transfuziologického grémia na Univerzite v Szegede. Je členkou Americkej hematologickej spoločnosti, Medzinárodnej únie proti rakovine, Medzinárodnej hematologickej spoločnosti, Maďarskej onkologickej spoločnosti, Maďarskej spoločnosti internej medicíny a Maďarskej spoločnosti pre hematológiu a transfúziu krvi. Jej hlavným záujmom je liečba porúch lymfoproliferácie a akútnych leukémií.

Súvisiace vysielania