sk
sk
Krajina
sk
Jazyk
sk
The transmission has been completed.
We will be back shortly with this material as Video On Demand.

MALÁ AKADÉMIA: Súčasnosť a budúcnosť v liečbe schizofrénie - časť 1

Špecializácie: Psychiatria
Pôvodné znenie: Česky
Typ vysielania : Živé vysielanie
Dĺžka: 01:01:56
Dátum: 6. októbra 2017

Diskusný panel zameraný na úlohu reálnych dát z klinickej praxe (RWE) pri posudzovaní klinickej účinnosti dlhodobo pôsobiacich injekčných antipsychotík a koncept 3mesačnej dlhodobej injekčnej liečby, vrátane praktických informácií k dostupnému prípravku.

Ďalšie z oblasti: Psychiatria